Tjänster

Fokus i min konsultverksamhet är att hjälpa företag, organisationer och individer att bli bättre rustade för framtiden. En utgångspunkt är att bedriva en systematisk, effektiv omvärldsanalys, så att ni lättare kan utnyttja möjligheter och undvika hot i omvärlden.

Jag skräddarsyr mitt arbetssätt för att möta era behov, men nedan följer några exempel på tjänster och upplägg.

Omvärldsanalys

  • Utvecklingsprojekt – där jag hjälper er att komma igång med eller vidareutveckla ert omvärldsarbete. Ligger ni i startgroparna för att bygga upp ett systematiskt omvärldsarbete kan jag också hjälpa er skapa rätt förutsättningar för en lyckad rekrytering av en egen omvärldsanalytiker.
  • Kontinuerlig rådgivning till dig som omvärldsanalytiker. Vi träffas vid ett antal tillfällen och diskuterar dina utmaningar och hur du kommer framåt.
  • Kurser i omvärldsanalys, exempelvis endags introduktionskurs, tvådagarskurs i scenarioanalys eller tvådagarskurs om hur du kan utveckla omvärldsarbetet i din organisation.
  • Föredrag om hur man bygger upp en effektiv omvärldsfunktion i sin organisation, baserat på min bok.
  • Introduktionsföredrag om hur ni konkret kan jobba med omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
  • Workshops kring aktuella omvärldsförändringar för er, eller kring hur ni kan utveckla ert omvärldsarbete.

Övrigt verksamhetsstöd

För att lyckas med ett effektivt omvärldsarbete krävs nära kopplingar till andra processer, som strategi, verksamhetsutveckling, innovation etc.

På samma sätt krävs en bred kompetens av den som ska bli en riktigt bra omvärldsanalytiker. Parallellt med mitt arbete med omvärldsanalys har jag därför hela tiden arbetat mycket med och kompetensutvecklat mig inom strategi, facilitering (att leda workshops), presentationsteknik mm.

Inom området övrigt verksamhetsstöd erbjuder jag till exempel:

  • Workshops kring strategi, verksamhetsutveckling mm.
  • Coachning i presentationsteknik. Ska du hålla en viktig presentation? Jag träffar dig gärna vid ett valfritt antal tillfällen och coachar dig till ett bättre framförande!

Kontakta mig här för att prata vidare om hur vi skulle kunna samarbeta!