Tjänster

Min huvudsyssla är att arbeta som omvärldsanalytiker på Post- och telestyrelsen (PTS), men vid sidan om det gör jag även en del konsultinsatser. Hör gärna av dig om du vill diskutera något sådant!

Henrik Sköld

Foto: Camilla Cherry

Några exempel på uppdrag:

  • Workshop/ar för att utveckla arbetet med er omvärldsfunktion.
  • Workshop kring omvärldsanalys, strategi eller verksamhetsutveckling.
  • Kurs i omvärldsanalys, t ex endags introduktionskurs, tvådagars kurs i scenarioanalys eller tvådagars kurs om hur du kan utveckla omvärldsarbetet i din organisation.
  • Mentorskap till dig som omvärldsanalytiker. Vi träffas vid ett antal tillfällen och diskuterar de utmaningar du står inför och hur du kan komma vidare.
  • Föredrag om hur man bygger upp en effektiv omvärldsfunktion i sin organisation, exempelvis baserat på min bok.
  • Föredrag om framgångsfaktorer för omvärldsanalys, med exempel från PTS och det arbete jag och mina kollegor bedriver där.
  • Löpande strategiskt och operativt stöd i ert omvärldsarbete för att ta det till nästa nivå.
  • Coachning i presentationsteknik. Ska du hålla en viktig presentation, eller vill generellt bli en bättre föreläsare? Jag träffar dig gärna vid ett valfritt antal tillfällen och coachar dig till ett bättre framförande!

Kontakta mig här så pratar vi vidare, förutsättningslöst, om upplägg m m!

Vill du veta mer om mitt synsätt på omvärldsanalys? Läs gärna min bok. Eller hör av dig, jag är alltid intresserad av att prata omvärldsanalys …