Om

20200831-DSCF2055_STOR

Verksamhetsidé

Jag brinner för att hjälpa företag och organisationer att lyckas i en föränderlig omvärld.

Under de senaste tjugofem åren har jag arbetat med omvärldsanalys – i olika branscher, i olika roller, i olika typer av organisationer. Och det finns ett tydligt mönster: de företag, organisationer och individer som arbetar systematiskt med omvärldsanalys står bättre rustade för framtiden.

Som konsult arbetar jag på olika sätt med att stödja organisationer som vill rusta sig för framtiden med utgångspunkt i en effektiv omvärldsanalys.

När vi samarbetar möter jag er där ni är, med spetskompetens, vänlighet och närvaro, så att vi tillsammans kan göra er redo att möta framtiden.

Läs mer om hur det kan gå till under Tjänster.

Bakgrund

Min omvärldsanalyskarriär inleddes 1996 med tre år som intern­­konsult på Telias forskningsbolag Telia Research.

Därefter arbetade jag sex år som konsult på Docere, med två års uppehåll som ansvarig för affärs­området omvärlds­analys på Demoskop.

2007-2022 ansvarade jag för att bygga upp och utveckla ett systematiskt omvärlds­­arbete på Post- och telestyrelsen (PTS). Det arbetet bidrog bland annat till att PTS utsågs till Sveriges modernaste myndighet 2015.

Parallellt med arbetet på PTS har jag under många år arbetat som konsult inom främst omvärldsanalys. Från och med våren 2022 fokuserar jag helt på min konsultverksamhet.

Se min profil på LinkedIn