Mer om mig

Kortfattad info om mig hittar du här.

Att framtidssäkra organisationer genom omvärldsanalys är något jag brinner för. Under de senaste snart tjugofem åren har jag arbetat professionellt med omvärldsanalys: i olika branscher, i olika roller, i olika typer av organisationer. Gång på gång har jag kommit till samma slutsats: företag som aktivt arbetar med sin omvärldsanalys står bättre rustade för framtiden än företag som inte gör det.

Jag har arbetat mycket med att stödja organisationer som vill bygga upp eller utveckla sin omvärldsfunktion, samt med att leda och genomföra analys­projekt och att utbilda inom området. Uppdragen har varit varierande. Det har handlat om det lilla företaget som vill expandera, eller förstå hur nya produkter påverkar dem. Det har handlat om det stora företaget som vill förstå sina konkurrenter på djupet eller ta hand om signalerna från omvärlden på ett bättre sätt.

Min omvärldsanalyskarriär inleddes på allvar med tre år som intern­­konsult på Telias forskningsbolag Telia Research, följt av sex år på konsultföretaget Docere, med två års uppehåll som ansvarig för affärs­området omvärlds­analys på marknads­under­söknings­företaget Demoskop.

Sedan 2007 ansvarar jag för omvärlds­­arbetet på Post- och telestyrelsen (PTS). Mitt uppdrag är att göra myndigheten bättre rustad för de snabba föränd­ringar som sker inom Internet, telefoni och post.

Dessutom genomför jag en del konsultuppdrag inom omvärldsanalys, t ex i form av rådgivning, föredrag och workshops. Läs mer här.

Privat då? Jag bor i Järla sjö i Nacka. Har en rad olika intressen, såsom träning – just nu mest löpning och styrketräning – foto, piano, samt förstås jakten på stans bästa espresso.

Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta mig via fliken Kontakt.